پوشش زنان ، پوششی برای دولت ناکارآمد

خانم لعیا جنیدی قبل از ورود به کابینه دولت روحانی از حجاب چادر استفاده نمی کردند و بخاطر حضور در مجموعه دولت، جنس حجاب خود را از نوع چادر را انتخاب کردند.
همواره جمهوری اسلامی بعد از انقلاب بر آن بوده است که چادر را به عنوان برترین نوع از حجاب معرفی کند و همانطور که چادر حجاب برتر است بر اساس آموزه های انقلابی باید این نماد را حفظ نمود.
شاید کسی مدعی شود خانم ها از جمله خانم لعیا جنیدی با مانتو هم می توانند حجاب خود را حفظ کنند اما در این رابطه باید گفت که بر اساس آرمان های انقلابی، برترین زن انقلابی، زنی است که پوشش برتر چادر را بر می گزیند لذا در سفرهای خارجی تحت عنوان نمایندگی کشور ایران نیز باید افق و قله ها را مد نظر قرار داد و از کسانی که در چارچوب دستیابی به منافع مادی و تکیه زدن به صندلی قدرت، از استانداردهای دوگانه استفاده می کنند را ، نباید به عنوان نماینده انقلاب و کشور انقلابی بکار گرفت.
اما این نوع تزلزل در پوشش و تقلیل در آرمانها ابتدائا در چارچوب انتقاد به خود آقای روحانی وارد است بعد به این خانم. وقتی آقای روحانی اشراف به این مسئله دارد ، چرا ایشان را به عنوان نماینده انقلاب و جمهوری اسلامی بر میگزیند.
 همواره استفاده از یقه دیپلمات در دستگاه وزارت خارجه در سال های پس از انقلاب وجه تمایز دیپلمات های ایرانی در پوشش خود نسبت به همتایان خارجی خود بوده است که این امر در طی روندی چند ساله هویتی را مبتنی بر پوشش دیپلمات های ایرانی، در این نوع را شکل بخشیده است. در همین رابطه نیز چادر به عنوان یک نوع هویت متمایز کننده یک خانوم دیپلمات ایرانی مطرح بوده است شاید دولتی که در طی 6 سال حکومتش تقریبا در تحقق هیچ یک از شعارهای خود موفق نبوده است را بر آن داشته است تا با استفاده از مسئله زنان دغدغه های اصلی جامعه را تحت الشعاع قرار داده و حاشیه را به متن بکشاند همانطور که شاهد تبلیغات گسترده دولتی ها در زمینه حضور زنان در ورزشگاه بودیم و  شاهد مطرح شدن بحث در اختیار قرار دادن سی درصد از صندلی های مدیریتی در اختیار زنان بودیم و حالا شاهد سبک پوشش جدید زنان مسئول در دیدارهای خارجی هستیم حال سوال اینجاست چرا دولت باید در سال آخر خود سی درصد از پست های مدیریتی را در اختیار زنان قرار دهد؟! چرا مسئله زنان باید در اواخر عمر دولت هشت ساله جناب آقای روحانی مورد توجه قرار گیرد؟
آیا بحث بانوان می تواند پوشش مناسبی برای فرار از ناکامی ها باشد ! آیا تغییر کردن رنگ سیاه چادر می تواند سیاهی عملکرد دولت را نیز تغییر دهد!

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *