در شانزدهمین روز از اسفند ماه مصادف با ششم مارس پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به دیدار حضرت آیت‌الله سیستانی در نجف رفت اما آنچه که انتظارش